LISTY REFERENCYJNE

Na dowód solidności naszych usług poniżej przedstawiamy niektóre z listów referencyjnych, które otrzymujemy od klientów zadowolonych z naszych usług.


Wykonaliśmy prace remontowe i zabezpieczające zabytkowy kościół przed skutkami planowanej pod nim eksploatacji górniczej. Prace były nadzorowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przedstawiciela Kurii Biskupiej. Wykonany przez nas zakres zadań został w pełni zaakceptowany. [LIST]


Wykonaliśmy docieplenie budynków w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Jana Bosko. Ze względu na charakter obiektu i wymagania klienta zdecydowaliśmy się zastosować metodę lekko-mokrą. Prace objęły mury o ogólnej powierzchni 6700 metrów kwadratowych. Dodatkowo wykonaliśmy tam roboty remontowe, wymianę stolarki okiennej oraz prace adaptacyjne. [LIST]


Wykonaliśmy roboty ogólnobudowlane na osiedlu Kokociniec w Ligocie, w zakresie: budowa ścian, wykonanie konstrukcji dachu, roboty posadzkowe i izolacyjne, wykonanie elewacji oraz roboty dociepleniowe. Wartość robót wyniosła 1.100.000 złotych. [LIST]


Tego samego typu prace wykonaliśmy na Osiedlu przy ulicach Maya, Gierałtowskiego i Ogrodowej w Rudzie Śląskiej. Roboty te miały wartość 800.000 złotych. Oba ta przypadki są przykładem gospodarnego (racjonalnego) działania władz spółdzielni, które dzięki poniesionym nakładom poprawiły estetykę obiektów, zaoszczędziły środki wydatkowane na energię, a przede wszystkim uprzyjemniły życie lokatorom. [LIST]


Wymieniliśmy 2880 metrów kwadratowych stolarki okiennej z PCV w mieszkaniach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” Jastrzębie Zdrój na osiedlu w Żorach. Dzięki wykonanym przez nas pracom znacznie polepszyły się właściwości termoizolacyjne budynku, a on sam nabrał nowoczesnego wyglądu. [LIST]


Byliśmy Generalnym Wykonawcą remontu kapitalnego Przychodni Rejonowej w Rudzie Śląskiej (Kochłowice). Wykonaliśmy tam szeroki zakres robót na łączną kwotę ponad 1.000.000 złotych.
Nasze prace przy tym obiekcie umożliwiły zlikwidowanie barier architektonicznych, a tym samym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. Dzięki między innymi wymianie stolarki okiennej oraz czyszczeniu elewacji metodą chemiczną budynek nabrał nowego blasku. [LIST]
 

PARTNERZY

MARMOROC® - Szwecja
MANKE GmbH & Co – RFN
Urząd Miasta Ruda Śląska
Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDREM” – Ruda Śląska
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA” - Jastrzębie Zdrój
OKF Mikołów
KWK Halemba
HILTI
i wiele innych


 

STRONA GŁÓWNA  |  DO GÓRY